Teknik Bilgiler

Triboloji Nedir?

İlk defa, 1966 yılında İngiltere’de Dr. H. Peter tarafından, sürtünme, aşınma ve yağlama konularını
tanımlamak için kullanılan Triboloji kelimesi, Yunanca’da kayma anlamına gelen “Tribos”’dan
türetilmiştir.

Modern anlamda Triboloji birbirleriyle etkileşim halinde olan ve izafi harekette bulunan yüzeyler
arasındaki sürtünme, aşınma ve yağlama olayları ile bu olaylar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim
dalıdır.

Triboloji biliminin temel hedefi, izafi hareket halinde olan yüzeylerin ekonomik, ekolojik ve
fonksiyonel optimizasyonunu sağlamaktır. Tribolojik çalışma alanları klasik temel bilimler ve
mühendislik bilimlerinin yanında, özellikle medikal, taşıt teknolojileri, malzeme, enerji, MEMS (Mikro
Elektronik Mekanik Sistem) ve nanoteknoloji alanlarında da hızlı bir şekilde gelişmektedir.
Tekerleğin icadından önce ağır yükleri silindirik kalaslar üzerinde kaydırarak bir yerden bir yere
taşıyan insanlık, bu kalasları ıslatarak sürtünmenin ve aşınmanın önüne geçme konusunda ilk
adımları atmıştır. Tekerleğin MÖ 3000’li yıllarda Sümerler tarafından keşfiyle beraber insanlık dönel
elemanların yataklama ve bu yataklardaki aşınma problemleriyle tanışmış ve bunlara hal çareleri
aramaya koyulmuştur.

Ortaçağ’da İtalyan mimar ve mühendis Leonardo da Vinci, Fransız fizikçiler Amontons ve Coulomb,
mekanik ile ilgili çalışmalarda bulunmuşlardır. Coulomb sürtünme konusunda bugün de geçerliliğini
koruyan sürtünme kanunu’nu ortaya koymuştur.

Sıvı sürtünmesi konusunda Newton, Poiseuille, Hagen, Stokes, Reynolds araştırmalar yapmışlar ve
bugünkü Triboloji biliminin temelini atmışlardır.

Alman makine mühendisi Richard Stribeck, kaymalı yataklar üzerinde yaptığı deneylerde
sürtünmeye etki edebilecek bütün değerleri sabit tutmuş, devir sayısını ve buna bağlı olarak
çevresel hızı değiştirerek bugün Stribeck eğrisi olarak bilinen eğriyi elde etmiştir

Tanımlar

Akma noktası Yağın akışkan olduğu ve akabildiği en düşük sıcaklıktır.
Alevlenme noktası Yağlayıcı buharlarının tutuşma kaynağı çıkarıldıktan sonra yanmaya devam
edeceği en düşük sıcaklıktır.
Baz yağ Petrolün rafinasyonu ile üretilen karbon türevleri.
Damlama noktası Bir fırın içindeki kontrollü test koşullarında, tanımlanmış bir deliği olan
standart bir kaptan, eriyen maddenin ilk damlasının düştüğü sıcaklıktır
Dinamik viskozite Sabit sıcaklıktaki bir yağın kayma geriliminin biçim değişkenliği oranı olan
sabit sayıdır.
Dört bilya testi Yağlama maddesinin aşınmayı önleyici özelliklerini tespit etmek için belirli bir
yük, hız, sıcaklık ve süre altında üç yağlı sabit çelik bilyeye karşı bir çelik bilye
döndürülmesiyle yapılan testtir. Yağlar için ASTM D-4172 ve gresler için ASTM
D-2266 standartlarında test yapılır.
ISO VG Sınıfı Yağların 40°C’deki viskozite değerine göre mm²/s cinsinden ortalama değerini
gösteren sınıflandırma yöntemidir
Kavitasyon Çalışan yağın kaplaması gereken yüzeyi çeşitli nedenlerden dolayı geçici
olarak kaplayamamasının neden olduğu aşınmadır.
Kendinden alevlenme noktası Yağlayıcının herhangi bir ateşleme kaynağı olmaksızın yanmaya başladığı en
düşük sıcaklıktır.
Kinematik viskozite Yağı dinamik viskozitenin, yoğunluğuna oranıdır.
Kinematik viskozite Yağı dinamik viskozitenin, yoğunluğuna oranıdır.
Kohezyon Aynı tip moleküller arasındaki çekim kuvvetidir
Parlama noktası Yağlayıcı buharının bir tutuşturma kaynağıyla karşılaştığında tutuşacağı en
düşük sıcaklıktır.
Timken OK değeri Timken EP test cihazında yağ filminin dayandığı maksimum yük değeri.
Viskozite Akışkanın, yüzey gerilimi altında deforme olmaya karşı gösterdiği direncin
ölçüsüdür. Akışkanın akmaya karşı gösterdiği iç direnç olarak da
tanımlanabilir.
Viskozite endeksi Yağın sıcaklık karşısında gösterdiği viskozite değişimi gösteren çizelgedir.
Yük taşıma kapasitesi Yağlayıcı film tabakasının yüksek basınç, yüksek sıcaklık ve yüksek hız altında
yırtılmaya karşı gösterdiği dayanımdır.

Kısaltmalar

AGMA Amerikan Dişli Üreticileri Birliği (American Gear Manufacturers’ Association)
API Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute)
ASTM Amerikan Standartlar Birliği (American Society for Testing and Materials)
DIN Alman Test Standartları Birliği (Deutsche Industrie Norm)
FDA Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (Food and Drug Administration)
FG Gıda Sınıfı (Food Grade)
HACCP Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (Hazard Analysis And Critical Control Point)
HDDEO Ağır Hizmet Dizel Motor Yağları (Heavy Duty Diesel Engine Oil)
ISO Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (International Organization for Standardization)
MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet)
NAS Yağlama sistemleri için kirlilik seviyesinin sınıflandırılması (National Aerospace Standard)
NLGI Ulusal Yağlama Gresi Enstitüsü (National Lubricating Grease Institute)
NSF Uluslararası Sağlık Kuruluşu (National Sanitary Foundation)
REACH Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)
SAE Otomotiv Mühendisleri Birliği (Society of Automotive Engineers)
PAO Polialfaolefin
PAG Polialkalin glikol
PFPE Perfloropolieter
POE Polyolester
PTFE Politetrafloroetilen (Tetra)
TAN Toplam Asit Sayısı (Total Acid Number)
Yağın yapısındaki asidik bileşen miktarının mgKOH/g cinsinden değerdir.
TBN Toplam Baz Numarası (Total Base Number)
Yağdaki alkali madde miktarının mgKOH/g cinsinden değerdir
TOST Yağların oksidasyon dayanımını gösteren testtir

ISO VG Sınıflandırılması (ISO 3448)

ISO VG Sınıfı 40°C’de
Kinematik Viskozite (mm²/s)
Kinematik Viskozite Aralığı (40°C’de mm²/s)
Minimum Maksimum
ISO VG 2 2,2 1,98 2,42
ISO VG 3 3,2 2,88 3,52
ISO VG 5 4,6 4,14 5,06
ISO VG 7 6,8 6,12 7,48
ISO VG 10 10 9,00 11,0
ISO VG 15 15 13,5 16,5
ISO VG 22 22 19,8 24,2
ISO VG 32 32 28,8 35,2
ISO VG 46 46 41,4 50,6
ISO VG 68 68 61,4 74,8
ISO VG 100 100 90 110
ISO VG 150 150 135 165
ISO VG 220 220 198 242
ISO VG 320 320 288 352
ISO VG 460 460 414 506
ISO VG 680 680 612 748
ISO VG 1000 1000 900 1100
ISO VG 1500 1500 1350 1650
ISO VG 2200 2200 1980 2420
ISO VG 3200 3200 2880 3520

AGMA Dişli Yağları Sınıflandırılması

ISO VG
Sınıfı
AGMA Dişli Yağları Sınıfı
Normal EP
46 1
68 2 2 EP
100 3 3 EP
150 4 4 EP
220 5 5 EP
320 6 6 EP
460 7 7 EP
680 8 8 EP

Viskozite Sınıflandırma Sistemleri

NLGI Sınıflandırılması (DIN 51818)

NLGI Sınıfı Çalışmış Penetrasyon
(1/10 mm)
000 445-475 Akıcı Gresler
00 400-430
0 355-385
1 310-340 Yumuşak Gresler
2 265-295
3 220-250
4 175-205 Sert Gresler
5 130-160
6 85-115

Baz Yağların Çalışma Sıcaklık Aralıkları

Sıcaklık (°C)

Sıcaklık (°C)

Yağlarda Karışabilirlik

Baz Yağlar Florine PPE Silikon (fenil) Silikon (metil) Poliglikol Ester Mineral
Mineral Hayır Evet Evet Hayır Hayır Evet
Ester Hayır Evet Evet Hayır Evet Evet
Poliglikol Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Hayır
Silikon (metil) Hayır Hayır Evet Hayır Hayır Hayır
Silikon (fenil) Hayır Evet Evet Hayır Evet Evet
PPE Hayır Evet Hayır Hayır Evet Evet
Florine Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır

Greslerde Karşılaşılabilirlik

Lityum Kalsiyum Lityum Kalsiyum Lityum Kompleks Kalsiyum Kompleks Alüminyum Kompleks Kalsiyum Sülfonat Kompleks Poliüre Bentonit
Lityum
Kalsiyum
Lityum/Kalsiyum
Lityum Kompleks
Kalsiyum Kompleks
Alüminyum Kompleks
Kalsiyum Sülfonat Kompleks
Poliüre
Bentonit